Silmaoperatsiooni käik

Silmade laserprotseduur kestab ligikaudu 15 minutit. Protseduuri ajal lamate selili spetsiaalsel lasersüsteemiga varustatud operatsioonilaual.

Enne operatsiooni tilgutatakse mõlemasse silma tuimestavad silmatilgad, silmade ümbrus puhastakse ja silmalaud fikseeritakse lauklambritega, silmale asetatakse võru. Lapikese moodustamise järgselt tõstab kirurg lapikese kõrvale ning asetab silma ette eksimeerlaseri. Teid palutakse vaadata valgustäppi. Laserdamise ajal aitab see hoida silma ühes asendis.