Privaatsusteade

Teie privaatsus ja isikuandmete kaitse on meile olulised ja seetõttu oleme välja töötanud käesoleva privaatsusteate, mis sätestab Teie isikuandmete töötlemise eesmärgid, tingimused ning Teie isikuandmetega seonduvad õigused.

1. Millised isikuandmeid me kogume ja miks?

1.1. Me küsime Teie isikuandmeid selleks, et osutada Teile lepingulist teenust, mille olete valinud:

  • silmaarsti või optometristi külastamine;
  • silmade laseroperatsiooni eelsele uuringule;
  • silmade laseroperatsioonile registreerimine;
  • nägemisabivahendite taotlemine.

1.2. Laservisioon küsib Teie isikuandmeid:

1.2.1. silmaarsti või optometristi külastusaja registreerimisel – küsime Teie käest ees- ja perekonnanime ning telefoninumbrit;
1.2.2. laseroperatsioonieelsele uuringule registreerimisel – küsime Teie ees- ja perekonnanime, isikukoodi, prillide tugevust ja Teie vanust;
1.2.3. laseroperatsioonile tulles – küsime Teie ees- ja perekonnanime, isikukoodi ning telefoninumbrit.
1.2.4. vaegnägijana nägemise abivahendite taotlemisel – küsime isikukoodi, ees- ja perekonnanime, kodust aadressi ja telefoninumbrit.
1.2.5. laseroperatsiooni eest järelmaksuga tasumisel – kogub ja töötleb Teie isikuandmeid vastutav töötleja Svea Finance AS (https://sveafinance.ee/).

1.3. Laservisioon töötleb Teie isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

1.3.1. Teile sobivate toodete pakkumiseks;
1.3.2. teavitamaks Teid muudatustest teenuses (näiteks muutub vastuvõtu aeg);
1.3.3. kindlustamaks, et osutame nõuetekohast ja kvaliteetset teenust õigele inimesele;
1.3.4. registreerimaks Teie terviseandmed Eesti Haigekassa poolt hallatavas andmebaasis Digilugu (https://www.digilugu.ee/), kui olete tulemas laseroperatsioonile.

1.4. Kinnitame, et me ei kogu Teie isikuandmeid kolmandatelt osapooltelt.

1.5. Teavitame, et Teil on võimalus keelduda oma isikuandmete andmisest, juhul kui küsime Teie isikuandmeid lepingust või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks (näiteks silmaoperatsiooni osutamiseks) siis ilma Teie isikuandmeteta ei ole meil võimalik teenust osutada.

2. Kaua me isikuandmeid säilitame?

2.1. Me järgime andmete võimalikult vähese kogumise põhimõtet ning kogume ja säilitame võimalikult vähe Teie isikuandmeid.
2.2. Meil on seadusest tulenev kohustada säilitada laseroperatsiooni läbiviimiseks kogutud isikuandmeid 110 aastat peale isiku sündi.
2.3. Teenuse osutamiseks vajalikke kontaktandmeid hoiame senikaua kuni need on vajalikud Teie pool tellitud teenuse osutamiseks.
2.4. Raamatupidamise algdokumente oleme kohustatud säilitama 7 aastat.
2.5. Juhul kui meil ei ole enam põhjust Teie isikuandmeid töödelda – Te katkestate lepingu või Teie leping lõppeb – kustutab Laservisioon Teie isikuandmed, välja arvatud juhul kui rakenduvad isikuandmete säilitamisele seadusest tulenevad nõuded.

3. Kas me edastame isikuandmeid kolmandatele osapooltele?

3.1. Vastavalt õigusaktidele edastame Teie huvides isikuandmeid Eesti Haigekassale ja Sotsiaalkindlustusametile.
3.2. Juhul kui Te taotlete nägemisabivahendeid, siis edastame Teie andmeid Sotsiaalkindlustusametile, kes vastutab Teie isikuandmete eesmärgipärase ja turvalise töötlemise eest.
3.3. Kui taotlete laseroperatsiooni läbiviimiseks järelmaksu, siis kogub ja vastutab Teie isikuandmete turvalisuse eest Svea Finance (https://sveafinance.ee/ )

4. Kuidas tagame Teie isikuandmete turvalisuse?

4.1. Laservisioon rakendab administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid Teie isikuandmete turvalisuse tagamiseks.
4.2. Andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ligipääs ainult selleks volitatud Laservisiooni töötajatel. Kõikide töötajatega on Laservisioon sõlminud konfidentsiaalsuskokkuleppe.

5. Privaatsusteate tingimused ja muudatused

5.1. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsustingimusi täiendada ja muuta, me eeldame, et olete nende põhimõtetega tutvunud ning nõustute nendega. Kõigi privaatsusteate või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil laservisioon@laservisioon.ee

6. Isikuandmete alased päringud

6.1. Teil on õigus esitada meile järelpäring Teie isikuandmete töötlemise kohta. isikuandmete alase päringu tegemiseks palun saatke e-post aadressil: laservisioon@laservisioon.ee. Me vastame Teie järelpäringule 30 päeva jooksul.

7. Õigus esitada andmetöötluse alane kaebus Andmekaitse Inspektsioonile

7.1. Vastavalt EL Isikuandmete Kaitse Üldmaarusele 2016/679 artiklile 77 (I) ning teistele asjakohastele seadustele ja regulatsioonidele, on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, juhul kui te olete arvamusel, et Teie andmete töötlemine on seadusvastane.

8. Automatiseeritud otsuste tegemine

8.1. Laservisioon ei tee ise ega telli ka teenust, mis võimaldab Teie kohta teha automatiseeritud otsuseid või profiilianalüüsi.